Kinesiologia

Kinesiologia Psicoenergètica és avui dia un dels mètodes holístics de salut que més s'aplica en el camp de la interacció denominada “cos-psique-ment”

La paraula Kinesiologia té dues parts, “kines” que significa moviment i “logía” de logos que vol dir estudi

La Kinesiologia és un sistema natural que s’ocupa de la salut com un tot. És una disciplina que utilitza de manera organitzada els mecanismes de facilitació i inhibició funcional mitjançant el diàleg amb el test muscular qualitatiu(es treballen fins a 42 muscles) per avaluar l’afectació de l’estrès de la persona, en general o respecte a un tema en concret. 

Mitjançant una serie de tocs en els punts d’acupuntura, i punts reflexos diversos (la base es la visió de les 5 transformacions de MedicinaTradicionalXinesa i el Yin-Yang) s’aconsegueix augmentar la consciència del propi cos així com acompanyar-lo a recuperar el seu equilibri, i a connectar amb la seva capacitat natural de regeneració. 

 D’aquesta manera la Kinesiologia va més enllà dels símptomes i ni diagnostica ni tracta malalties classificades. S’ocupa dels desequilibris de l’energia del cos i s’enfoca en la localització i alliberament de l’estrès, així com de les memòries de traumes i bloquejos. 

En actuar sobre el Ser íntegrament (Cos-Ment-Esperit), s´aconsegueix optimitzar la qualitat de vida de la persona i l’ajuda en l’assoliment dels seus objectius d’ànima

Espai Holystic Danna

Imatge publi kine web

Kinesiologia Psicoenergètica

Des del seu naixement en els anys 60 amb la denominada “Kinesiologia Aplicada”, ha evolucionat molt més enllà de ser una teràpia reflexa o un complement diagnòstic. En diversos països és una professió reconeguda, així com un dels principals sistemes utilitzats en les teràpies manuals i en la denominada “psicologia energètica”
Secundàriament pot avaluar les respostes somàtiques a intervencions i/o substàncies, facilitant una informació complementària per a avaluar la idoneïtat de la intervenció o de la recomanació.

Espai Holystic Danna

5 Elementos MC petita

Kinesiologia Psicoenergètica

La Kinesiología reconeix que hi ha fluxos d’energia en el cos que es relacionen no solament amb el físic, com són els músculs, els teixits i els òrgans, sinó també amb els aspectes mentals i emocionals, així com els fluxos energètics dels canals de l’acupuntura o meridians. Aquests fluxos d’energia es poden avaluar comprovant el funcionament dels músculs, que al seu torn reflecteixen l’estat general del cos en el seu equilibri estructural, químic, emocional i energètic. Una premissa fonamental de Kinesiología és que l’ésser humà posseeix un potencial propi per a la restauració del seu organisme a través d’una intel·ligència intrínseca. El cos té energia innata per a la curació i constantment està fent tot el que pot per a cuidar de si mateix, per a recuperar el seu equilibri i funcionalitat, encara que a vegades necessita que li donin suport per a estar en la forma òptima per a aconseguir-lo.

Espai Holystic Danna

Sessions a Figueres, Barcelona i online

Cursos presencials i online

Contacte tel.665611976 i juliapusen@hotmail.com (Júlia Pujol)