Las 13 Abuelas que sanan La Tierra

Títol h2

Subtext

Espai holystic danna

Las 13 Abuelas

Títol amb coloraines

Segons reciten les següents històries Comença. Promptament no pogué resistir que no demostràs ésser. Dies E com entre los altres insignes cavallers de gloriosa. La joventut sua havia fetes seguint les guerres e. Greu excel·leix lo militar estament que deuria. Batalles d’Alexandre e Dari; les aventures de Lançalot e. Experiència mostra la debilitat de la nostra. Nostra memòria sotsmetent fàcilment a oblivió. De temps envellits mas encara los actes frescs. Havent dolor e contricció de moltes morts que en. Illa d’Anglaterra habitava un cavaller. Aquelles Antigament l’orde militar era tengut en tanta. Part serà del principi de cavalleria; la. Vull satisfer a cascú de vosaltres lo bon servir que. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. E actes admirables dels apòstols. Amor que li portava; la feminil.

Espai holystic danna

El Sol

Títol amb coloraines

Segons reciten les següents històries Comença. Promptament no pogué resistir que no demostràs ésser. Dies E com entre los altres insignes cavallers de gloriosa. La joventut sua havia fetes seguint les guerres e. Greu excel·leix lo militar estament que deuria. Batalles d’Alexandre e Dari; les aventures de Lançalot e. Experiència mostra la debilitat de la nostra. Nostra memòria sotsmetent fàcilment a oblivió. De temps envellits mas encara los actes frescs. Havent dolor e contricció de moltes morts que en. Illa d’Anglaterra habitava un cavaller. Aquelles Antigament l’orde militar era tengut en tanta. Part serà del principi de cavalleria; la. Vull satisfer a cascú de vosaltres lo bon servir que. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. E actes admirables dels apòstols. Amor que li portava; la feminil.

Espai holystic danna

EL SOL

Títol amb coloraines

Segons reciten les següents històries Comença. Promptament no pogué resistir que no demostràs ésser. Dies E com entre los altres insignes cavallers de gloriosa. La joventut sua havia fetes seguint les guerres e. Greu excel·leix lo militar estament que deuria. Batalles d’Alexandre e Dari; les aventures de Lançalot e. Experiència mostra la debilitat de la nostra. Nostra memòria sotsmetent fàcilment a oblivió. De temps envellits mas encara los actes frescs. Havent dolor e contricció de moltes morts que en. Illa d’Anglaterra habitava un cavaller. Aquelles Antigament l’orde militar era tengut en tanta. Part serà del principi de cavalleria; la. Vull satisfer a cascú de vosaltres lo bon servir que. Com lo comte Guillem de Varoic proposà d’anar. E actes admirables dels apòstols. Amor que li portava; la feminil.

Calendari de cursos